Ola Polmé

Författare och föreläsare

Nu även på TEAMS eller ZOOM
Mindre kostnader och mer miljösmart

Mina böcker

Mina föreläsningar


Varför är jag här? Många av de historier om bemötande jag hör tycks mynna ut i den frågan.

Att ändra gamla attityder och att arbeta proffesionellt i en lärande miljö gör att vi orkar arbeta inom omvårdnad och omsorg.

Vi blir inte fler! Tvärtom måste vi i dagsläget koncentrera oss på att varje medarbetare arbetar på ett sådant sätt att risken för överbelastning och utbrändhet minimeras.

De föreläsningar jag har innehåller till stor del beskrivningar av attityder. Ibland underhållande, ibland så skrattet fastnar i halsen, men alltid så att alla förstår att god omvårdnad och bra arbetsmiljö hör ihop

Busiga vårdtagare

Föreläsningen bygger på boken med samma namn. Det handlar i huvudsak om de 5 grundstrategier man kan använda sig av vid bemötandet av problematiska beteenden.

Jag talar om vikten av att den intellektuellt nedsatta personen ska känna sig väl till mods, känna sig värdefull och betydelsefull och att vi som personal har ett ansvar att så blir fallet.

Själva föreläsningen inleds med en kort sammanfattning av den första föreläsningen där jag samanfattar hjärnan och varför beteenden uppstår och konflikter skapas med och hos personer med intellektuella nedsättningar.

Jag visar på att vi som personal har ett ansvar att INTE starta konflikter med intellektuellt nedsatta personer, och att vi känner till att vårdtagare som känner sig betydelsefulla och nöjda sällan blir aggressiva och oroliga.

Praktisk Professionell Planering

Andra föreläsningen presenteras med kanon och power-point-visning tillsammans med några exempel på hur det kan se ut idag när vi arbetar. Den bygger på boken med samma namn

Jag presenterar lösningar på hur omvårdnaden kan utgå från vårdtagarens behov och vikten av att planera den tid man arbetar. Oavsett vilket system och instrument man väljer är det av största vikt att tiden på arbetet ska styras av vårdtagarens olika behov.

I den här föreläsningen påtalar jag också vikten av att handla konsekvent och lita på varandras yrkeskunnande. Jag går också in på vikten av att rannsaka sig själv; vill jag verkligen arbeta med detta? Orkar jag? Om inte, är det viktigt att inte betrakta sig själv som offer för omständigheterna utan ta ansvar för sitt arbete och vara med och förändra det till det bättre.

Oavsett vilket verktyg som används eller kommer att användas för att planera och strukturera verksamheten är den här föreläsningen till för att förklara VARFÖR man ska planera, och därigenom öka vårdkvaliteten och förbättra arbetsmiljön.

Föreläsning för anhöriga och/eller allmänheten

Den här föreläsningen lägger tonvikten på hur man bemöter personer med nedsatt intellekt som t ex demenssjuka, och hur man kan skapa en fin relation med den sjuke och må bra själv.

Den första delen handlar här om beteenden och vikten av att bemöta gott, och värdet av en så god relation som möjligt.

Här ges också en förståelse för beteenden som i många avseenden kan vara svåra att acceptera för de närstående. En del exempel på sätt att komma tillrätta med vissa beteenden ges.

Andra halvan av föreläsningen ägnas åt frågor som jag med bästa förmåga försöker svara på kring omvårdnadsarbetet.

Mina böcker


Hur ska vi bemöta demenssjuka med de resurser vi har? Hur ska vi med befintlig personal arbeta på ett sådant sätt att både omvårdnaden och arbetsmiljön blir bättre i vården av demenssjuka?

Vi blir inte fler personal... Vi måste istället öka vår kunskap om demensproblematiken och andra intelektuella handikapp och utveckla strategier för det goda bemötandet. Vi måste också förstå vikten av ett professionellt arbete med personer som har intelektuella nedsättningar. Inte bara för den goda omvårdnadens skull utan också för att värna personalens arbetsmiljö. KLICKA PÅ BÖCKERNA FÖR MER INFORMATION.

Om Ola Polmé


Jag har arbetat inom vård/omvårdnad sedan 1981 och blev sjuksköterska 1988

en bild

Bakgrund

1992 utbildade jag mig till armésjuksköterska och 1994 till distriktssjuksköterska med inriktning mot äldres hälsa och folkhälsovetenskap. 1994 började jag tjänstgöra som sjuksköterska på boenden med psykogeriatrik.

Jag blev snabbt den som kontaktades när kommunen hade problem med boenden eller placeringar av personer med socialt avvikande beteendemönster.

Parallellt med arbetet läste jag omvårdnadsvetenskap på Högskolan i Gävle och koncentrerade min C-uppsats kring uppfinningen "Rullstolsvaggan" för skrikbeteenden och udda beteenden som jag utvecklat tillsammans med Pär Jidåker.

Jag har också tjänstgjort som enhetschef under de sista åren men håller nu främst på med demensvårdutveckling.

Inom mitt arbete med demensvårdutveckling har jag bland annat:

  • Skrivit sex böcker
  • Föreläst runt om i landet
  • Tilldelats Vitalisstipendiet
  • Orsakat en doktorspromovering
  • Utvecklat hjälpmedel
  • Utvecklat metodstöd

Vad har andra sagt om Ola?


Kontakta Ola


Kontakta mig för bokningsförfrågningar. Det finns också möjlighet att använda mig som handledare i enskilda grupper där man kan ha problem med vissa beteenden och där kanske ett förändrat arbetssätt kan vara lösningen både för den sjuka och för personalen.

Allégatan 1
817 30 Norrsundet

Skicka ett meddelande till Ola